Project Description

„Ремонт на сграда на Народно Събрание на Република България”

Реконструкция РЗП 900м²

 

Проектът предвиждаше преустройство, промяна на предназначението на част от помещенията и основен ремонт в източното крило. Настилките бяха подменени с паркет в 3 цвята, поставени бяха нови никелови решетки пред радиаторите и нови декоративни елементи по стени и тавани на помещенията.

 

Инвеститор: “Народно Събрание на РБ”
Срок на изпълнение: 30.05.2011 – 06.04.2012
Местоположение: гр.София