Project Description

„Медицински център Марковс“

Ново Строителство РЗП 2500м²

 

Проектът представлява медицински център за пренатална диагнастика на един от водещите специалисти в тази сфера в България. Сградата има седем надземни и едно подземно ниво. Има множество кабинети за специалисти, манипулаторни и конферентна зала за презентации и лекции.

 

Инвеститор: „Марковс Инвест“ ЕООД
Срок на изпълнение: 25.5.2016 –
Местоположение: гр.София