Project Description

„Фотоволтаична централа“

Ново строителство ЗП 240м²

 

Фотоволтаична електрическа централа върху покрива на едноетажна сграда с мощност 30 kwр в с. Старчево, общ.Петрич.

 

Инвеститор: „СДВ – Солар“ ЕООД
Срок на изпълнение: 01.03.2012– 30.06.2012
Местоположение: с.Старчево