Project Description

„Посолство Република Албания“

Реконструкция РЗП 1000м²

 

Ремонтиране на помещенията на сградата на посолсвото на Република Албания в България. Ремонтирани бяха кабинети, коридори, приемни, тоалетни, входове и общи помещения. Реновирани бяха дървени елементи по стени, врати, прозорци и други елементи в помещенията.

 

Инвеститор: „Посолство Република Албания“
Срок на изпълнение: 09.01.2017 – 31.01.2017
Местоположение: гр.София