Project Description

„Ремонт Шоурум Еуратек“

Реконструкция РЗП 1000м²

 

Проектът представлява реконструкция на основния шоурум на компанията намиращ се в гр. София. Изпълни се специална система плочка върху плочка за настилката на шоурума и нов окачен таван. Основен ремонт на санитарните помещения за клиенти, включително обособяване на нова тоалетна на хора в неравностойно положение. Обекта се изпълни в изключително кратки срокове с перфектно качество и при напълно функциониращ салон за продажба на автомобили.

 

Инвеститор: „Еуратек“ ООД
Срок на изпълнение: 15.08.2016 – 01.09.2016
Местоположение: гр.София