Project Description

„Проект за въвеждане на мерки за Енергийна Ефективност в сгради на Теритрията на гр. Кюстендил“

Саниране РЗП 16 000м² 

 

Проектът предвиждаше внедряване на мерки за енергийна ефективност на 4 детски градини и 1 училище на територията на Община Кюстендил за срок от 58 дни. Във сградите бяха подменени изцяло отоплителните инсталации, бяха топло изолирани фасадите и покривте. Във IV ОУ „Иван Вазов“ беше подменена изцяло покривната конструкция и дограмата на училището. Проекта беше изпълнен в срок.

 

Инвеститор: Община Кюстендил
Срок на изпълнение: 16.06.2016 – 13.08.2016
Местоположение: гр.Кюстендил