Project Description

„Центрове за настаняване от семеен тип“

Ново строителство РЗП 1200м²

 

Две обособени самостоятелни три етажни постройки, в два отделни парцела разположени един до друг. Проектите бяха осигурени откъм достъпност на инвалиди чрез асансьори и външни платформи. Сградите бяха изпълнени до ключ с необходимото качество въпреки изключително кратките срокове.

 

Инвеститор: Столична Община
Срок на изпълнение: 2.10.2013 – 8.02.2014
Местоположение: гр.София