Project Description

Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ №2 „Звънче“ 

Ново строителство и Реконструкция РЗП 1000м²

 

Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ №2 „Звънче“. Проектът беше изключително сложен и се изпълняваше докато детското заведение продължаваше да работи и в същото време се изпълняваха мерки за саниране на сградите от друга компания. Бяха изпълнени мерки за укрепване на фундаменти, колони и плочи за новата надстройка. Ремонта на Кухнята и Пералното помещение беше изпълнена система за лепене на плочки върху плочки. Въпреки сложноста на проекта, той беше изпълнен в срок и с необходимото качество на строителните и монтажните работи.

 

Инвеститор: Столична Община  Район „Триадица“
Срок на изпълнение: 19.08.2014- 31.12.2014
Местоположение: гр.София