Project Description

„Дом за деца в неравностойно положение“

Ново строителство РЗП 2650м²

Обекта се състои от три крила – медицински център; рехабилитация и занимални. Конструкцията е монолитна стоманобетонова за основната сграда  и частична метална конструкция.

Инвеститор: Фондация “Символ на любовта”
Срок на изпълнение: 01.11.2005 – 28.02.2007
Местоположение: гр. Гоце Делчев