Project Description

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритрията на община Девин – Жилищен Блок К1“

Саниране РЗП 4 300м2

 

Проектът предвиждаше внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Община Девин за срок от 90 дни. Във сградата беше подменена изцяло дограмата, бяха топло изолирани фасадите, подът и покрива. Проектът беше изпълнен в срок.

 

Инвеститор: „Община Девин“
Срок на изпълнение: 28.04.2016 – 27.07.2016
Местоположение: гр. Девин