Project Description

“Складова база, автосервиз и офиси на Евромаркет Груп в с.Казичене гр. София″

Ново Строителство РЗП 5 000м2  

 

Проектът представлява изграждането на две допълнителни самостоятелни, отделени една от друга сгради, които да се изпълнят на два етапа. Първата сграда, обект на Етап 1, е предназначена за автозервиз на мотокари, складова база, разположени на едно ниво и офисна част, разположена в две нива. Втората сграда, обект на Етап 2, е предназначена за автозервиз и складова база, разположени на едно ниво

 

Инвеститор: „ЕВРОМАРКЕТ-БРД“ ООД
Срок на изпълнение: 10.11.2018 – 22.09.2019
Местоположение: гр. София