Project Description

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритрията на община Бургас – Блок №73“

Саниране РЗП 7 000м2

 

Проектът предвиждаше внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Община Бургас за срок от 246 дни. Във сградата беше подменена изцяло дограмата, бяха топло изолирани фасадите, подът и покрива. Проектът беше изпълнен в срок.

 

Инвеститор: „Община Бургас“
Срок на изпълнение: 29.11.2016 – 02.08.2017
Местоположение: гр. Бургас