Project Description

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритрията на община Казанлък – Блок №35“

Саниране РЗП 10 600м2

 

Проектът предвиждаше внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Община Казанлък за срок от 183 дни. Във сградата беше подменена изцяло дограмата, бяха топло изолирани фасадите, подът и покрива. Проектът беше изпълнен в срок.

 

Инвеститор: „Община Казанлък“
Срок на изпълнение: 15.09.2016 – 17.04.2017
Местоположение: гр. Казанлък