Project Description

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритрията на община Асеновград – Жилишна Сграда с адрес ул. Васил Левски №19“

Саниране РЗП 7 00м2

 

Проектът предвиждаше внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Община Асеновград за срок от 60 дни. Във сградата беше подменена изцяло дограмата, бяха топло изолирани фасадите, подът и покрива. Проектът беше изпълнен в срок.

 

Инвеститор: „Община Асеновград“
Срок на изпълнение: 29.11.2016 – 02.08.2017
Местоположение: гр. Асеновград