Project Description

„Многофамилна жилищна сграда  кв.Хаджи Димитър”

Ново Строителство РЗП 7500м²

 

Жилищна сграда със 72 апартамента разпределни в три входа и на 6 жилищни етажа и училище с детски кът и кафе на партерното ниво. По време на строителството имаше много препядствия свързани с отводняването на строителния котлован поради наличието на високи напорни подпочвени води и голямата площ на сутереното ниво – 1600,0 м2. На обекта работеха денонощно 7 помпи до прилючване на хидроизолационните работи под кота +0,00.

 

Инвеститор: „Евроестейтс“ ЕООД
Срок на изпълнение: 07.07.2015 –
Местоположение: гр.София