“Стил Комплекс“ ООД e семейна компания, изпълняваща различни по вид и големина проекти. Целта ни винаги е била да създадем партньорство с нашите клиенти като им предложим нещо повече от изпълнение на строително-монтажни работи, а именно комплексен набор от услуги, целящи улесняването процеса на анализ, вземане на решения и изпълнение на задачите, свързани с реализирането на дадено инвестиционно намерение.

Екипът ни е съставен от специалисти със широк опит в изпълнението на различни по сложност и големина проекти в строителството. Със своето иновативно и практично мислене и непрестанно желание за развитие чрез използване на иновативни технологии и материали нашите кадри реализират своите задачи по най-ефективните начини. Екипът на компанията работи заедно от много години и има много добър синхрон и разбирателство помежду си. В долната част на страницата може да видите по-голямата част от нашите специалисти. Също така може да прочетете част от мнението на някои от нашите партньори и клиенти за „Стил Комплекс“ ООД.

Всички сфери и аспекти на изпълнението на даден проект се контролират от нашия управител – инж. Иван Достумски. Дългогодишният му опит в реализацията на проекти в страната и чужбина му позволява да взима бързи и ефективни решения, да следи и контролира с добре установена и тествана структора за контрол.

Екип:

инж.Иван Достумски

Управител

Дияна Достумска

Главен Счетоводител

инж.Миладин Достумски
Директор Строителство

инж.Васил Достумски

Директор Логистика и Механизация

инж.Николай Достумски
Директор Бизнес Развитие и Нови Проекти

Елина Янакиева
Офис Мениджър

Георги Топов
Технически ръководител

Костадин Христов
Технически ръководител

Васил Милев
Технически Ръководител

Росен Георгиев
Технически ръководител

Кирчо Чимев
Снабдител

Красимир Стоймирски
Снабдител

Лазар Раев
Снабдител

Сертификати:

Награди:

Референции: