СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020“

Проект и главна цел:
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент:
СТИЛ КОМПЛЕКС ООД BG16RFOP002-2.077-0167-C01

Обща стойност:
150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021г.