Project Description

„Студентско общежитие ПАПАЯ”

Ново Строителство РЗП 26 600м²

 

Проектът представлява студентско общежитие със 12 надземни и 4 подземни нива. Изпълнени бяха пилоти и торкретни работи за укрепване на изкопа. На този етапа проекта е замразен след изпълнение на две от подземните нива.

 

Инвеститор: „ЕМУ“ АД
Срок на изпълнение: 10.01.2014 –
Местоположение: гр.Варна