Project Description

„Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи ,м. Люлин-2., гр. София“

Ново Строителство РЗП 10 000м2

 

Жилищна сграда със 91 апартамента. Монолитна стоманобетонова конструкция. Проектът представлява шестнадесет етажна жилищна сграда със подземно ниво и гаражи на партера. Предизвикателство за изпъленението е голямата височина на сградата.

 

Инвеститор: „Мастър кънстръкшън” ЕООД
Срок на изпълнение: 20.09.2021 – 20.12.2022
Местоположение: гр.София